Mazureo.pl - Mazury Noclegi, Domki Letniskowe, Czarter Jachtów na Mazurach

Dostępne kategorie ogłoszeń na Mazurach

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez serwis Mazureo.pl.

 1. Definicje
  1. Administrator – oznacza właściciela serwisu Mazureo.pl.
  2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
  3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
  4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
  5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie Mazureo.pl.
  6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
  7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Administrator
  1. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony Mazureo.pl, w tym Ogłoszeniodawców i Użytkowników posiadających konto w serwisie, jest Michał Podlecki, prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. Dywizjonu 303 1/83, 80-462 Gdańsk, NIP: 845-192-40-87, REGON: 221950880.
  2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 3. Gromadzone Dane
  1. Gromadzone przez nas dane osobowe obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, NIP, REGON, adres i współrzędne geograficzne prowadzonej działalności, numer telefonu, e-mail, hasło Użytkownika, adres IP komputera, z którego dokonano rejestracji i z którego dokonano płatności za abonament, nazwę i indywidualny symbol ogłoszenia, zdjęcie profilowe Użytkownika, zdjęcie przedstawiające sylwetkę sternika (w przypadku ogłoszenia z kategorii "Baza Sterników") lub zdjęcia przedmiotu ogłoszenia w przypadku ogłoszeń z pozostałych kategorii. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, podczas wypełniania formularza dodawania ogłoszenia oraz w trakcie komunikacji z Ogłoszeniodawcą.
 4. Cele przetwarzania Danych
  1. Dane przetwarzane będą w celu:
   • Świadczenia usługi Konta – przez okres prowadzenia Konta na rzecz Użytkownika, aż do momentu likwidacji Konta Użytkownika na żądanie Użytkownika - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • Umożliwienia korzystania z kontaktu z Ogłoszeniodawcą (w tym wysyłania zapytań od klientów do Ogłoszeniodawców oraz zbiorczej wysyłki zapytań) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
   • Wyświetlania ogłoszenia dodanego przez Ogłoszeniodawcę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
   • Realizacji płatności za ogłoszenia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 5. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie
  1. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie wskazanym w Regulaminie podanie danych jest konieczne w celu Rejestracji lub dodania ogłoszenia.
  2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Państwa danych w powyższych celach, mogą Państwo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się Biurem Obsługi Klienta pod adresem kontakt@mazureo.pl.
 6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: kontakt@mazureo.pl
  3. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, w tym na przykład podmioty dostarczające infrastrukturę techniczną wykorzystywaną w celu prowadzenia Portalu, dostawcy usług logistycznych, podmioty którym Administrator zlecił prowadzenie obsługi klienta, pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności lub wynikających z umów, jakie zawarli Państwo z Administratorem.
  4. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.
 7. Zabezpieczenie Danych
  1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.
 8. Pozostałe postanowienia
  1. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis Mazureo.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
 9. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
  1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
   • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
   • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 10. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
  1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
   • Konfiguracji serwisu
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.
    • rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
    • zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
    • zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
    • rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp...
    • zapamiętania wprowadzonych treści ogłoszeń w celu ich poprawnej konfiguracji w kolejnych etapach dodawania ogłoszenia.
   • Uwierzyteniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
    • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
    • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
   • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
    • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   • Zapamiętania lokalizacji użytkownika
    • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
   • Analiz i badań oraz audytu oglądalności
    • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
   • Świadczenia usług reklamowych
    • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
    • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
  2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
   • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
    • www.youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
    • Google Analytics [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
    • New Relic [administrator cookies: New Relic, Inc. z siedzibą w USA]
   • zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:
    • Facebook Connect [administrator cookies: Meta Platforms, Inc., Meta z siedzibą w USA]
    • Google [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
   • wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
    • Facebook.com [administrator cookies: Meta Platforms, Inc., Meta z siedzibą w USA]
    • youtube.com [administrator cookies: Google LLC z siedzibą w USA]
 11. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
  • Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
  • Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Schowek

0