Mazureo.pl - Mazury Noclegi, Domki Letniskowe, Czarter Jachtów na Mazurach

Dostępne kategorie ogłoszeń na Mazurach

Regulamin

Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownikiem staje się każda osoba fizyczna lub organizacja, która korzysta z serwisu niezależnie od tego, czy działanie to następuje przy wykorzystaniu hasła dostępu, czy bez konieczności użycia takiego hasła.
 2. Użytkownikowi zabrania się:
  • rozpowszechniania za pośrednictwem Konta plików lub innych treści, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych uprawnień do ich publikacji lub rozpowszechniania w Internecie,
  • umieszczania materiałów o tematyce erotycznej, nacjonalistycznej, rasistowskiej, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym lub wyznaniowym, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodnej z prawem lub działającej na szkodę osób trzecich,
  • utrudniania innym użytkownikom korzystania z serwisu, w tym przez ingerencję w poszczególne elementy serwisu w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
  • podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
  • obciążania serwera obsługującego serwis poprzez nadmierne generowanie ruchu lub inne działania wykraczające poza ramy rozsądnego użycia serwisu.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania Serwisu bez uprzedniego powiadomienia,
  • natychmiastowego usunięcia jednego lub wielu plików udostępnianych przez Użytkownika, a także całego Konta, bez uprzedzenia, w wypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego regulaminu,
 4. Materiały pisemne (komentarze), zdjęcia, grafika i inne, korzystają z ogólnych zasadach ochrony udzielanej przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdy z użytkowników zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy.
 5. Właściciel serwisu mazureo.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przerwy w dostępie do serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awarie sieci Internet, łączy i serwerów itp.) oraz za błędy spowodowane przez siły wyższe.
 6. Właściciel serwisu mazureo.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian cennika emisji ogłoszeń turystycznych. Przy czym zmiana ceny obwiązuje usługobiorcę dopiero po zakończeniu aktualnie trwającego planu abonamentowego.
 7. Użytkownik rejestrujący się w Portalu tym samym wyraża zgodę na wykorzystywanie jego adresu e-mail przez Administratora do celów marketingowych (informacje, reklamy itp.), zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.
 8. Właścicielem serwisu jest Michał Podlecki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Michał Podlecki, ul. Dywizjonu 303 1/83, 80-462 Gdańsk, NIP: 8451924087, REGON: 221950880, mail: michal@mazureo.pl, tel. +48 506 148 408 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Zamieszczanie ofert w serwisie

 1. Serwis mazureo.pl umożliwia dodanie ofert czarteru jachtów, obiektów noclegowych, ciekawych miejsc i sylwetek sterników oferujących swoje usługi oraz udostępnia je w sieci internetowej, za co pobierana jest stosowna opłata zwana abonamentem.
 2. Abonament obowiązuje przez rok od wykupienia usługi i naliczany jest od daty opłacenia usługi.
 3. Koszt usługi zależny jest od kategorii i wybranego pakietu. Cennik dostępny jest na stronie serwisu mazureo.pl.
 4. Po wygaśnięciu terminu wyświetlania usługi, usługa jest blokowana i możliwe jest ponowne wykupienie abonamentu na kolejny okres wyświetlania usługi.
 5. Możliwe jest wykupienie dodatkowej promocji ogłoszenia na stronie głównej serwisu. Cena zależna jest od kategorii ogłoszenia i umiejscowienia na stronie głównej i jest pobierana za jeden miesiąc promowania. Po tym czasie ogłoszenie przestaje być promowane.
 6. Ewentualna zmiana cennika obowiązuje wraz wygaśnięciem abonamentu.
 7. Po wygaśnięciu abonamentu ogłoszenie jest w dalszym ciągu widoczne w serwisie jednak jest zablokowane, tj.
  • Zostaje ukryty numer telefonu w ogłoszeniu
  • Zablokowana jest możliowość edycji ogłoszenia
  • Usługobiorca otrzymuje zapytania bez adresu nadawcy zapytania a także bez pełnej treści zapytania
 8. Do serwisu można dodać oferty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.
 9. Ofertę można dodać po uprzednim zarejestrowaniu się w serwisie, korzystając z przycisku Logowanie > Utwórz nowe konto w górnej sekcji serwisu, bądź poprzez dodanie ogłoszenia – w ostatnim kroku kreatora użytkownik jest zobowiązany założyć nowe konto bądź się zalogować.
 10. Serwis mazureo.pl zastrzega sobie prawo do edycji dodanych ogłoszeń w celu eliminacji m.in błędów ortograficznych, poprawy przejrzystości opisów, usunięcia niedozwolonych treści.
 11. Serwis mazureo.pl zastrzega sobie prawo do odmowy akceptacji oferty. Ze względu na wysoką dbałość o jakość ogłoszeń nie są akceptowane oferty, które:
  • Posiadają niskiej jakości zdjęcia (wymagane minimum to 680 x 425 px).
  • Mimo spełnienia warunków jakościowych, nie posiadają żadnego zdjęcia w orientacji poziomej, umożliwiającego ustawienie jako zdjęcia głównego z wyraźnie widocznym obiektem oferty.
  • Zawierają zbyt mało zdjęć (minimum 3 zdjęcia) - nie dotyczny kategorii "Baza Sterników".
  • Zdjęcia zawierają znaki wodne / logotypy innych, konkurencyjnych serwisów ogłoszeniowych.
  • Posiadają zbyt krótkie opisy ofert.
  • Zawierają nieuzupełnione istotne dane (np. obiekty w pobliżu, lokalizacja).
  • Posiadają tytuły napisane w całości wielkimi literami (CAPS LOCKIEM).
 12. Zabrania się dodawania w opisie oferty adresów stron internetowych (z wyjątkiem całej kategorii "Miejsca" oraz podkategorii "Hotele" i "Pensjonaty" w kategorii "Noclegi"), przy czym wyjątkiem może być adres strony, na której:
  • Nie znajdują się żadne inne ogłoszenia z wyjątkiem zamieszczonego w serwisie mazureo.pl.
  • Zamieszczony jest bardziej rozbudowany lub szczegółowy cennik.
 13. Każda obecność linku do strony internetowej w opisie oferty rozpatrywana jest indywidualnie dla każdego ogłoszenia i zależy od decyzji administracji serwisu.
 14. Każdy użytkownik może wprowadzić więcej niż jedno ogłoszenie w dowolnej kategorii. Każde ogłoszenie jest dodatkowo płatne i należy wykupić wybrany abonament aby było ono aktywne (nie dotyczy promocji obowiązującej do 1.05.2015 r z punktu 7). Przy większej ilości ogłoszeń jednego profilu, ceny podlegają indywidualnym negocjacjom.
 15. W przypadku firm czarterowych istnieje możliwość założenia konta firmowego. Firma otrzymuje swój własny panel firmowy oraz możliwość dodawania nieograniczonej ilości ogłoszeń powiązanych z kontem. Zobacz poradnik, jak założyć profil firmy.
 16. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez serwis mazureo.pl danych osobowych dla potrzeb świadczenia usług promocyjnych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 17. Serwis mazureo.pl ma prawo do zawieszenia usługi lub jej usunięcia w sytuacji zagrażającej funkcjonowaniu serwisu lub dodaniu elementów nieakceptowanych przez administrację serwisu.
 18. Administrator może usunąć negatywną opinię na prośbę osoby zamieszczającej ofertę jednak po uprzednim uzgodnieniu z osobą komentującą i dojściu do obustronnego porozumienia.
 19. Usługobiorca ma prawo do edycji swoich ofert w trakcie trwania abonamentu poprzez profil Usługobiorcy.
 20. Usługobiorca wprowadzający do serwisu mazureo.pl swoją ofertę odpowiada w całości za treść wpisu (tekst i zdjęcia) i jego zgodność ze stanem faktycznym a także deklaruje się, że są to materiały do których ma pełne prawa autorskie. Serwis mazureo.pl dokłada wszelkich starań aby treść i zdjęcia oferty były jak najwyższej jakości lecz nie odpowiada w żadnym zakresie za treść wpisu, ewentualną niezgodność ze stanem.

Płatności

 1. Wykupienie abonamentu usługi przebiega za pośrednictwem platformy PayU, z wykorzystaniem danych kart płatniczych lub konta bankowego usługobiorcy.
 2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz.
 3. Mazureo.pl udostępnia Usługobiorcom odpowiedni formularz transakcji. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Partnera systemu PayU za pośrednictwem systemu PayU.
 4. Usługobiorca, po zatwierdzeniu formularza transakcji w portalu Mazureo.pl jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej – na stronę internetową systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym lub na stronę internetową Partnera systemu PayU będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego – na stronę internetową Partnera systemu PayU będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego – na stronę internetową serwisu PayU.
 5. W celu dokonania płatności Usługobiorca powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera systemu PayU zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez system PayU, płatność może nie zostać zrealizowana.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mazureo.pl i PayU na potrzeby realizacji płatności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Po dokonaniu płatności usługa wykupiona przez Usługobiorce zostaje aktywowana w ciągu maksymalnie 24 godzin, na wybrany w formularzu okres czasu (1 rok, 2 lata lub 3 lata). Po tym czasie usługa zostanie automatycznie dezaktywowana.
 8. Cennik usług dostępny jest pod adresem http://mazureo.pl/cennik.
 9. Po wykupieniu usługi nie ma możliwości jej reklamacji. Reklamacje będą uwzględnione jedynie w przypadku stwierdzonego i potwierdzonego błędu systemu PayU.

Schowek

0